نرم افزارهای مهندسی و دانشگاهی

 
ترتیب:
Abaqus 6.13
70,000 ریال
اضافه به سبد
ArcGIS 10.3.1 Collection
130,000 ریال
اضافه به سبد
ArcGIS 10.4.1
120,000 ریال
اضافه به سبد
ArcGIS 10.4.1 Collection
130,000 ریال
اضافه به سبد
ArcGIS 10.5  Collection
130,000 ریال
اضافه به سبد
آموزش جامع جوشکاری
159,000 ریال
اضافه به سبد
آموزش جامع جوشکاری به همراه کتاب
199,000 ریال
اضافه به سبد
Primavera collection
130,000 ریال
اضافه به سبد
Primavera Collection 2017
140,000 ریال
اضافه به سبد
Project Management Assistant Primavera Collection
130,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه زبانهای برنامه نویسی
75,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزار های زمین شناسی
115,000 ریال
اضافه به سبد