سيستم عامل ها و آفيس

 
ترتیب:
 Magic Pack 2016 Uefi
590,000 ریال
اضافه به سبد
 NP Windows 7 SP 1
128,000 ریال
اضافه به سبد
 Office 2010 SP1
70,000 ریال
اضافه به سبد
 Office Collection 2016
120,000 ریال
اضافه به سبد
 Super Windows 10 32 Bit UEFI
148,000 ریال
اضافه به سبد
 Super Windows 7 32Bit
90,000 ریال
اضافه به سبد
 SUPER Windows 8.1 32 Bit
90,000 ریال
اضافه به سبد
 Windows 10 pro
2,800,000 ریال
اضافه به سبد
 Windows 10 Uefi
150,000 ریال
اضافه به سبد
 Windows 10 Uefi Gold
150,000 ریال
اضافه به سبد
 Windows 10 Ver. 1703
120,000 ریال
اضافه به سبد
 Windows 10 گردو
120,000 ریال
اضافه به سبد