برق و الکترونیک

 
ترتیب:
 مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق قدرت گردو
195,000 ریال
اضافه به سبد
AutoCAD Electrical 2014
80,000 ریال
اضافه به سبد
Autodesk AutoCAD Electrical 2018
130,000 ریال
اضافه به سبد
Gerdoo Electronic Engineering 7th Edition
195,000 ریال
اضافه به سبد
پروژه های کاربردی AVR
235,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق
125,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق الکترونیک
188,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق الکترونیک و مخابرات
208,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق قدرت
188,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزارهای مهندسی برق قدرت و کنترل
208,000 ریال
اضافه به سبد
مجموعه نرم افزارهاي مهندسي برق و الكترونيك نوین پندار
148,000 ریال
اضافه به سبد
نرم افزار جامع AVR
200,000 ریال
اضافه به سبد